logo

20 kwietnia 2019
Reklama


Strona główna Monitoring traszki grzebieniastej
Monitoring Traszki grzebieniastej

METODYKA

1. Koncepcja monitoringu gatunku

Dotychczasowe próby określania stanu zachowania traszki grzebieniastej w Polsce sprowadzały się głownie do skatalogowania miejsc, w których gatunek ten występuje. Jak dotąd nie prowadzono systematycznych inwentaryzacji stanowisk tego gatunku w celu wyznaczenia jego tendencji demograficznych. Niżej zaproponowana metodyka monitoringu polega na rejestracji i interpretacji procesów demograficznych zachodzących w zespołach populacji traszki grzebieniastej (w tzw. metapopulacjach) na reprezentatywnych dla całego kraju powierzchniach badawczych.

 

Metodyka jest hierarchiczna i pozwala na określenie stanu zachowania populacji traszki grzebieniastej na poziomie stanowiska (zbiornika wodnego), obszaru (grupy blisko położonych zbiorników wodnych) oraz na poziomie krajowym (grupa obszarów). Podstawową jednostką badawczą jest zbiornik wodny, w którym określamy obecnośd lub brak traszki grzebieniastej. Oceniamy również siedlisko wodne i lądowe według standaryzowanych kryteriów podanych w części szczegółowej. ...

 

 

To jest tylko fragment publikacji.
Cały tekst dostępny jest TUTAJ
 
grzybienie432.jpg


Copyright © TOH TRYTON