logo

20 kwietnia 2019
Reklama


Strona główna Ochrona płazów i gadów
Ochrona płazów i gadów w Polsce
Spis treści
Ochrona płazów i gadów w Polsce
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków płazów
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków gadów
Możliwości działań lokalnych zmierzających do ochrony płazów i gadów.
Wszystkie strony

OCHRONA PŁAZÓW I GADÓW W POLSCE

Polskę zamieszkuje 27 gatunków płazów i gadów, z czego 18 gatunków przypada na płazy, zaś 9 gatunków na gady. Wszystkie podlegają ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237)

Większość z rodzimej herpetofauny to gatunki rzadkie bądź bardzo rzadkie, charakteryzujące się występowaniem lokalnym w odizolowanych skupiskach ( wąż eskulapa, traszka karpacka, jaszczurka zielona). Inne zasiedlają terytorium całego kraju lecz spotykane są sporadycznie (żółw błotny, gniewosz plamisty). Mimo stosunkowo dobrego zabezpieczenia wszystkich gatunków całkowitą bądź okresową ochroną, obserwuje się stopniowe zanikanie zarówno tych najrzadszych, jak i dotychczas pospolitych gatunków. Dzieje się tak niemal na całym terytorium Polski, a szczególnie drastycznie tendencja ta zaznaczyła się w ostatnich dziesięcioleciach. 
grzybienie432.jpg


Copyright © TOH TRYTON