logo

20 kwietnia 2019
Reklama


Strona główna Ochrona Prawna
Ochrona prawna

Podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań ochronnych jest rozpoznanie jakie gatunki płazów i gadów występują na danym terenie. Jeśli chodzi o płazy szczególnie istotne są dla nich zbiorniki wodne, w których rozmnażają się w okresie wiosny i wczesnego lata, dlatego tez wszelkie inwentaryzacje płazów powinny odbywać się w tym właśnie okresie.

Głównym zagrożeniem dla płazów i gadów w Polsce jest szeroko pojęta urbanizacja – postępująca zabudowa mieszkaniowa, usługowa i powstawanie nowych dróg.

Mimo iż prawo teoretycznie dobrze zabezpiecza gatunki chronione roślin i zwierząt  poprzez szereg wymogów typu ekofizjografia, raport oddziaływania na środowisko, opinie RDOŚ do planu, do warunków zabudowy, konieczność uzyskania decyzji środowiskowej itp., w praktyce te wszystkie działania często są fikcją. Brak jest zarówno specjalistów którzy byliby w stanie przeprowadzić inwentaryzacje oraz określić rzeczywisty wpływ inwestycji na herpetofaunę oraz chęci ze strony inwestorów oraz organów administracji dla których płazy i gady to niepoważny problem.  Często prawdzie inwentaryzacje nie odbywają się w ogóle, lecz orientacyjne dane uzyskiwane są z już istniejących, często starych i fragmentarycznych opracowań, lub też organy wydające decyzje bagatelizują posiadane informacje.

 

Przepisy:

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska
2 Kodeks Karny
3 Konstytucja RP
4 Dyrektywa Siedliskowa
5 Informacja Publiczna
6 Bezczynność Administracji Publicznej
 
trawb=na.jpg


Copyright © TOH TRYTON