logo

20 kwietnia 2019
Reklama


Strona główna Płazy warszawskiej dzielnicy Wawer
Płazy warszawskiej dzielnicy Wawer
Wpisany przez Joanna Mazgajska   

Wiosną 2007 roku przeprowadzono inwentaryzację batrachofauny, zarówno stałych jak i okresowych zbiorników wodnych na terenie Wawra. Ta dzielnica położona na prawym brzegu Wisły, jest jednym z najmniej zurbanizowanych obszarów Warszawy. Podczas badań ustalono skład gatunkowy, frekwencję występowania oraz liczebność płazów w poszczególnych zbiornikach rozrodczych. Na terenie Wawra stwierdzono występowanie jedynie sześciu gatunków płazów – dwukrotnie mniej niż na lewobrzeżnych obszarach miasta.
Najpospolitszymi gatunkami okazały się Żaba moczarowa (Rana arvalis) i ropucha szara (Bufo bufo). Jakiekolwiek gatunki płazów stwierdzono jedynie w 62,2% stałych zbiorników wodnych. Zarejestrowanie stanowisk godowych w systemie GPS umożliwia dalszą kontrolę stanu batrachofauny tego obszaru w trakcie zmian urbanizacyjnych.

To jest tylko fragment publikacji.
Całość dostępna w angielskiej wersji językowej dostępna jest pod adresem: Płazy warszawskiej dzielnicy Wawer

 
P1100590.jpg


Copyright © TOH TRYTON